Komunikacja

Przez gminę przebiegają różne kategorie dróg, których łączna długość wynosi 107,5 km, z czego około 58% stanowią drogi utwardzone. Od niedawna gminę przecina autostrada A–2, a w niedalekiej przyszłości również droga ekspresowa S–5 zostanie poprowadzona przez tereny należące do gminy.

Dla bezpieczeństwa pieszych w wielu miejscach wybudowano chodniki, których sieć stopniowo, ale nieustannie się rozrasta. Ogromny wysiłek ze strony gminy wkładany jest w utrzymanie dróg biegnących przez tereny gminne – zarówno tych gruntowych, jak i utwardzonych.

Kleszczewo jako jedna z pierwszych gmin podpoznańskich, w odpowiedzi na wygórowane warunki stawiane przez ówczesnego przewoźnika, podjęła w 1991 roku decyzję o utworzeniu własnej komunikacji autobusowej. Stawką było zapewnienie mieszkańcom gminy możliwości dojazdów do szkół i miejsc pracy. W rekordowym czasie od podstaw stworzono Zakład Komunalny, który od samego początku swojego istnienia oprócz obsługi szlaków komunikacyjnych podejmuje coraz to nowe zadania, takie jak utrzymanie terenów zielonych i pasów przydrożnych, dbałość o stan dróg gminnych, usuwanie ścieków, prace inwestycyjne i remontowe. Na liście zadań zakładu jest też oczywiście dbałość o stan przystanków autobusowych. W trosce o wygodę pasażerów w ostatnich latach przybył szereg nowych wiat przystankowych w wielu miejscowościach gminy.

Gmina Kleszczewo nowa wiata przystankowa

Począwszy od 1993r. Zakład komunalny przejął w imieniu gminy administrowanie siecią wodociągową, a od 1995r. także kanalizacyjną. Również od roku 1995, dzięki porozumieniu ze Spółdzielnią Usług Rolniczych, Zakład posiada własne hale warsztatowe, stację paliw, magazyny i plac manewrowy. W celu umożliwienia realizacji licznych zadań Zakład Komunalny wyposażono w znaczną ilość niezbędnego sprzętu, w tym m.in. autobusy, Fiata Ducato z możliwością przewozu osób, ciągniki, beczkowóz, kosiarki, przyczepę, koparkę, samochód Żuk, sprzęt warsztatowy. Niezależnie od utrzymania stałej załogi firma umożliwiała podjęcie okresowej pracy osobom bezrobotnym w ramach tzw. prac interwencyjnych i robót publicznych, stwarza także możliwość odbycia zastępczej służby wojskowej oraz stażu.

W trosce o bezpieczeństwo

Honorową służbę na rzecz społeczności lokalnej sprawują Ochotnicze Straże Pożarne. Na terenie gminy znajdują się 4 strażnice OSP, są to Gowarzewo, Śródka - Krzyżowniki, Kleszczewo (oddana w 1991r.), Komorniki (oddana w 1996r.). W 2002 pomieszczenia do adaptacji na własne potrzeby otrzymała OSP Zimin. Trzy z pięciu jednostek wyposażone są w wozy bojowe, na stanie pozostałych jest też samochód Żuk oraz Polonez, a także wiele elementów wyposażenia niezbędnego w akcjach ratowniczych, między innymi sprzęt ratownictwa technicznego, aparaty oddechowe, piły do drewna i betonu, agregat prądotwórczy czy sprzęt oświetleniowy. Strażnice w Kleszczewie i Gowarzewie wyposażono w połączony z PSP system selektywnego alarmowania. Ochotnicza Straż Pożarna dzisiaj to działania prewencyjne, sprawne akcje ratownicze, a także organizowane dla społeczeństwa imprezy sportowe i rozrywkowe.

Dodatkowe informacje