Kultura oraz Sport

Głównym organizatorem życia kulturalnego i sportowego oraz rekreacji w gminie jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu (GOKiS). W ramach działalności GOKiS odbywają się zajęcia w różnych sekcjach, m.in. muzycznej (nauka gry na instrumentach muzycznych, zespół rockowy), szachowej (Klub Szachowy „Gambit”), tenisowej, plastycznej i teatralnej (Zespół Teatralny „Maski”). Przy ośrodku działają także zespoły wokalne „Kleszczewianki” i „Stokrotki”, Chór Wokalny Zimin, klub karate oraz koło „Razem Weselej”. Stałą grupę oddanych kibiców podczas wszystkich meczy ma, obchodzący w 2005 roku 53 rocznicę istnienia, piłkarski Klub Sportowy „Clescevia”.

Wśród najbardziej popularnych imprez organizowanych przez GOKiS należy wymienić „Dni Kleszczewa”, wakacyjną „Akcję lato”, festyny na powitanie i pożegnanie lata organizowane w Kleszczewie i Tulcach, zawody sportowo-pożarnicze, „Święto Płodów Ziemi” połączone z turniejem wsi „Bawmy się razem”, tulecki konkurs gwary „Jezdym Poznańsko Pyra”, komornickie „Forum Rolnicze” oraz spotkania w poszczególnych miejscowościach gminy w ramach „Dni Seniora”. Ośrodek kultury przygotowuje również gazetę lokalną „Samorząd”, organizuje wycieczki krajoznawcze po Polsce, wyjazdy do kin i teatrów, promuje własny dorobek kulturalny i sportowy poza granicami gminy.

Do najważniejszych obiektów wykorzystywanych przez GOKiS do wypełniania statutowych zadań należy wspominana już wcześniej nowoczesna hala widowiskowo-sportowa w Kleszczewie, która została oddana do użytku w grudniu 1999 roku.

Hala widowiskowo-sportowa w KleszczewieKleszczewo zajęcia sportowe

Obiekt ten posiada parametry umożliwiające organizowanie profesjonalnych imprez sportowych, w tym boisko o wymiarach 44 m x 22 m, trybuny mogące pomieścić 250 osób, zaplecze socjalne (szatnie wraz z prysznicami), kawiarenkę oraz siłownię. Kawiarenka organizuje imprezy zamknięte oraz oferuje możliwość zamówienia rezerwacji wyżywienia grupowego. Hala jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Z Poznania do omawianego obiektu można dojechać środkami komunikacji podmiejskiej.

Na terenie gminy znajdują się także inne placówki z zakresu obsługi ludności. Wśród wspomnianych placówek warto wymienić cztery boiska sportowe zlokalizowane poza obszarem szkół oraz salę gimnastyczną w Kleszczewie także zlokalizowaną poza szkołami. W gminie znajdują się trzy placówki pocztowe w miejscowości Tulce, Kleszczewo oraz Zimin. Z punktu widzenia rozwoju życia kulturalnego gminy ważnymi placówkami są także świetlice wiejskie zorganizowane w pięciu miejscowościach: Tulce, Nagradowice, Poklatki, Markowice oraz Krerowo (przy kościele). Życie kulturalne mieszkańców poszczególnych wiosek skupione jest także wokół pięciu sal ochotniczych straży pożarnych, które znajdują się w: Gowarzewie, Komornikach, Krzyżownikach – Śródce, Ziminie oraz Kleszczewie.

Dodatkowe informacje