Chronimy Środowisko

Troska o środowisko, w którym żyjemy przejawia się zarówno w dużych przedsięwzięciach inwestycyjnych, jak również w licznych akcjach edukacyjnych i profilaktycznych.

Największy postęp nastąpił w zakresie ochrony powietrza. W ślad za kompleksową gazyfikacją gminy gaz staje się podstawowym surowcem energetycznym - obecnie wszystkie obiekty będące w zarządzie gminy posiadają już kotłownie gazowe. Efekt jest tutaj podwójny: ekologiczny i ekonomiczny. W zakresie usuwania ścieków efektem jest uruchomienie sieci kanalizacyjnej w Tulcach oraz duże zaawansowanie prac przygotowawczych w celu rozwiązania kwestii oczyszczania ścieków na terenie całej gminy.

W przypadku odpadów stałych należy stwierdzić, że zostały stworzone wszystkim mieszkańcom warunki do usuwania odpadów stałych z posesji. Śmieci trafiają na eksploatowane wspólnie z gminami Swarzędz i Kostrzyn wysypisko w Rabowicach. Wprowadzono także, wspólnie z powiatem poznańskim, segregację odpadów oraz usuwanie padliny z terenu gminy. Warte odnotowania są przedsięwzięcia edukacyjne z zakresu ochrony przyrody i postępowania z odpadami organizowane w szkołach, jak również organizowane corocznie akcje "Sprzątanie Świata".

Gmina Kleszczewo kasztanowce białe

W ciągu ostatnich dwóch lat zaobserwowaliśmy, że kasztanowce białe - popularne kasztany - zaczęły tracić na swoim naturalnym wyglądzie i stopniowo obumierać. Przyczyną tego zjawiska jest fakt, że zostały one zaatakowane przez groźnego szkodnika - szrotówka kasztanowcowiaczka. Aby zapobiec zjawisku, na terenie gminy Kleszczewo przeprowadzono zabiegi zwalczające tego groźnego szkodnika i ratujące drzewa na populacji ok. 200 kasztanowców. Polegał on na wstrzyknięciu w pnie drzew środka chemicznego zwalczającego szrotówka. Przeprowadzenie podobnego leczenia gwarantuje, że w ciągu 2-3 lat kasztany nie będą atakowane przez szrotówka i powrócą do swojego dawnego wyglądu.

Dodatkowe informacje