Oświata

Rozwiązywanie problemów gminnych placówek oświatowych należało do priorytetowych zadań Samorządu. Stopień zaangażowania wrósł zwłaszcza po przejęciu przez Gminę jako zadania własnego prowadzenia przedszkoli w 1991 roku oraz szkół podstawowych w 1996 roku. Przełomowym dla oświaty był rok 1999, w którym weszła wżycie reforma systemu edukacji. Przed reformą funkcjonowały na terenie gminy 3 ośmioklasowe szkoły podstawowe. Po wprowadzeniu reformy edukację w szkołach podstawowych skrócono do 6 lat, wprowadzając dodatkowo 3-letnie gimnazja. W naszej gminie pozostała jedna szkoła podstawowa w Ziminie, natomiast w Kleszczewie i w Tulcach utworzono Zespoły Szkół skupiające pod jedną dyrekcją szkoły podstawowe i gimnazja.

Począwszy od 2001 roku zadanie prowadzenia Szkoły Podstawowej w Ziminie przejęło na siebie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury i Oświaty Na Wsi.

Niewątpliwie do największych sukcesów naszej gminy należy zaliczyć osiągnięty poziom bazy oświatowej. W wyniku ogromnych przedsięwzięć inwestycyjnych, m.in. dwukrotnie zwiększono kubaturę SP w Ziminie - zajęcia w nowym skrzydle budynku rozpoczęły się w 1994 roku, wybudowano nową szkołę w Tulcach - oddanie do użytku nastąpiło w 1998 roku, przy szkole w Kleszczewie wybudowano halę widowiskowo - sportową

Szkoła w TulcachHala widowiskowo - sportowaOtwarcie tego obiektu miało miejsce w 1999 roku, w tym też roku przekazano uczniom szkoły w Ziminie salę do gimnastyki uzyskaną w wyniku modernizacji pomieszczeń starej części budynku. Wśród większych przedsięwzięć w zakresie wyposażenia szkół wymienić należy niewątpliwie urządzenie pracowni komputerowych w ZS Kleszczewo i ZS Tulce.  W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły tuleckiej już niebawem stanie nowoczesna hala sportowo – widowiskowa, podobna do obiektu Kleszczewskiego.

Nowoczesna hala sportowo – widowiskowaZS Tulce Nowoczesna hala sportowo – widowiskowa

Dodatkowe informacje