Zarys Dziejów

Najwcześniejsze informacje dotyczące historii gminy pochodzą z przełomu XIII oraz XIV w. Na podstawie zapisów w dokumentach datowanych na tamten okres wiadomo, iż do najstarszych miejscowości należą: Kleszczewo (1218 r.), Krerowo (1257 r.), Nagradowice (1268 r.), a także Taniborz (1292 r.). Podane daty określają pierwsze wzmianki o miejscowościach. Jednakże przypuszcza się, że historia wiosek może być znacznie dłuższa. Szczególne znaczenie ma tutaj odnalezienie w 1906 roku w Kleszczewie srebrnych ozdób i monet, zakopanych ok. roku 1000.

Najstarszym zabytkiem na terenie gminy jest kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Tulcach. Kościół uważany jest za jeden z najstarszych ceglanych kościołów w Wielkopolsce. Świątynia została wzniesiona w pierwszej połowie XIII w. i przebudowana w pierwszej połowie XVI w.

Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Tulcach

Z XVI w. pochodzi także kościół pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Krerowie. W Kleszczewie natomiast znajduje się drewniany kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych, który został wzniesiony w latach 1760–1762:

Kościół pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Krerowie

Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Kleszczewie

Zabytek był odnawiany w 1843 i 1861 r.. Kościół jest wyposażony w trzy ołtarze i rokokową ambonę z okresu budowy kościoła. Drewniana otwarta dzwonnica z XIX w. z dwoma dzwonami: 1558 i 1570. Plebania z p. XX w

W gminie znajdują się także zespoły pałacowo-parkowe w Krerowie, Tulcach oraz Nagradowicach. Obiekty te pochodzą z początku XX w. Do dnia dzisiejszego nie przetrwał pałac znajdujący się kiedyś w kleszczewskim parku.

Pałac-willa w Krerowie został wybudowany w latach 1905-06 wg projektu Rogera Sławskiego. Jest to parterowy budynek z piętrowymi ryzalitami nakryty dachem dwuspadowym. Przy pałacu niewielki park (pow. 2,3 ha) z początku XX w. z lipami, klonami i dębami, zadbany. Pałac odnowiono w latach 1987-89, mieszczą się w nim pokoje gościnne.

Zespoły pałacowo-parkowe w Krerowie
Źródło: http://hum.amu.edu.pl/~gmazurek

Kolejnym wartym poznania zabytkiem jest dwór w Tulcach zbudowany w 1920 r. dla Sarrazina. Jest to piętrowy budynek nakryty dachem mansardowym. Wokół dworu istnieje zadbany park krajobrazowy (pow. 2,8 ha) z XIX w. Obecnie dwór jest po remoncie, należy do Poznańskiej Stacji Hodowli Roślin, Tulce sp. z o.o.

Dwór w Tulcach
Źródło: http://hum.amu.edu.pl/~gmazurek

Dwór w Nagradowicach pochodzi z ok. 1910 r. Z architektonicznego punktu widzenia jest to piętrowy budynek z wejściem umieszczonym w fasadzie bocznej, ozdobiony arkadowym portykiem ujętym w kolumny. W pobliżu dworu znajdują się zabudowania folwarczne z XIX/XX w. Dwór otoczony jest parkiem krajobrazowym (pow. 2,3 ha) ze starodrzewiem, m.in. lipy oraz stawem, rozplanowany w II poł. XIX w. Obecnie dwór został odnowiony i należy do Stacji Hodowli Roślin Nagradowice.

Dwór w Nagradowicach
Źródło: http://hum.amu.edu.pl/~gmazurek

Dodatkowe informacje